Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Πάφου με το Oxygono

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό, Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Oxygono» προχώρησε την Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020, ο Δήμος Πάφου με στόχο την ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης μεταξύ τους συνεργασίας μέσα από διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν το πρωί ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και η Πρόεδρος του Οργανισμού «Oxygono» Γεωργία Αθανασίου.

Πέρα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην πόλη μας, το Μνημόνιο προνοεί επίσης την παροχή συμβουλευτικών-επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών προς τον Δήμο, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Το «Oxygono» απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Λειτουργεί ως forum για συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, όπου περισσότερες από μία απόψεις μπορεί να είναι σωστές. Συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και αρκετούς άλλους οργανισμούς, εταιρείες και ΜΜΕ. Φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο οργανισμό μετάδοσης κουλτούρας πολιτικής ηθικής, εντιμότητας και σωστού επαγγελματισμού, ώστε να καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί στην Κύπρο αυτό που καλείται «συλλογική πρόοδος».