Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Oxygono και του Πανεπιστημίου Κύπρου υπογράφηκε την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016. Το Μνημόνιο υπόγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Oxygono, η Πρόεδρος Γεωργία Αθανασίου.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για προώθηση του κοινού οράματος για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας. Μερικές από τις δράσεις που προνοεί το Μνημόνιο είναι η από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον ανοικτό διάλογο, η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των δύο μερών.