ΝΕΑ

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Λάρνακας με το Oxygono

Ο Δήμος Λάρνακας και ο Μη Κερδοσκοπικός και Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Oxygono, προχώρησαν την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο μερών και εδραίωση της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρεάς Βύρας και η Πρόεδρος του Διοικητικό Συμβουλίου του Oxygono κ. Γεωργία Αθανασίου.

 

Το μνημόνιο μεταξύ των δύο μερών στοχεύει στην αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου στην ευρύτερη Λάρνακα και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ειδικότερα, καλύπτει μεταξύ άλλων κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, συμβουλευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Ο Δήμαρχος Λάρνακας συνεχάρη το Oxygono για τη δράση και την πορεία του αλλά και τις ποιοτικές συζητήσεις τις οποίες διεξάγει.

 

Από την μεριά του Oxygono, η Γεωργία Αθανασίου ευχαρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Λάρνακας για την σύναψη του μνημονίου και τόνισε τη σημασία υπογραφής του εν λόγω μνημονίου ιδιαίτερα όσον αφορά την σειρά συζητήσεων «2040» η οποία αφορά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις τέσσερις πόλεις της Κύπρου που να υποστηρίζεται από το σύνολο των πολιτών και η οποία ξεκίνησε από την Λάρνακα με το Larnaca 2040.

 

Το «Oxygono» απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Λειτουργεί ως forum για συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, όπου περισσότερες από μία απόψεις μπορεί να είναι σωστές. Εκτός του Δήμου Λάρνακας, συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, τον Δήμο Πάφου, τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και αρκετούς άλλους οργανισμούς, εταιρείες και ΜΜΕ. Φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο οργανισμό μετάδοσης κουλτούρας πολιτικής ηθικής, εντιμότητας και σωστού επαγγελματισμού, ώστε να καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί στην Κύπρο αυτό που καλείται «συλλογική πρόοδος».

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Πάφου με το Oxygono

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό, Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Oxygono» προχώρησε την Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020, ο Δήμος Πάφου με στόχο την ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης μεταξύ τους συνεργασίας μέσα από διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν το πρωί ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος και η Πρόεδρος του Οργανισμού «Oxygono» Γεωργία Αθανασίου.

Πέρα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων στην πόλη μας, το Μνημόνιο προνοεί επίσης την παροχή συμβουλευτικών-επιστημονικών υπηρεσιών και μελετών προς τον Δήμο, την κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Το «Oxygono» απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα. Λειτουργεί ως forum για συζήτηση των διαφόρων θεμάτων, όπου περισσότερες από μία απόψεις μπορεί να είναι σωστές. Συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Οργανισμό Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και αρκετούς άλλους οργανισμούς, εταιρείες και ΜΜΕ. Φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν μεγάλο οργανισμό μετάδοσης κουλτούρας πολιτικής ηθικής, εντιμότητας και σωστού επαγγελματισμού, ώστε να καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί στην Κύπρο αυτό που καλείται «συλλογική πρόοδος».

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Μνημόνιο συνεργασίας με τον ΜΚΟ Oxygono

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός  Oxygono επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για ανάπτυξη σχέσεων και κοινών δράσεων και με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

Ο οργανισμός Oxygono απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε εκ μέρους του Oxygono από τον Δρα Νικόλα Κυριακίδη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθ. Αντρέα Ευσταθίου.

Το Μνημόνιο μεταξύ των δύο Οργανισμών στοχεύει στη συν-διοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων ενημερωτικού και ερευνητικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας, στην επιμέλεια, την οργάνωση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων, καθώς και σε άλλες  ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Oxygono

Το  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Oxygono, προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ανάπτυξη σχέσεων και την εδραίωση της συνεργασίας τους, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε, εκ μέρους του οργανισμού Oxygono, από τον Δρ Νικόλα Κυριακίδη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από τον Πρύτανη, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα.

Ο οργανισμός Oxygono, απαρτίζεται από άτομα από όλους τους ακαδημαϊκούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, και επαγγελματικούς χώρους. Έχει σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση του decision-making για την επίτευξη μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής, όπως την υγεία, την οικονομία, την παιδεία, την δικαιοσύνη, την εξωτερική πολιτική, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα.

Το Μνημόνιο μεταξύ των δύο Οργανισμών, στοχεύει στη συν-διοργάνωση και υλοποίηση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων ενημερωτικού και ερευνητικού περιεχομένου σε θέματα που αφορούν σε κοινούς τομείς δραστηριότητας, στην επιμέλεια, οργάνωση και παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων και λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρύτανης Πουγιούτας συνεχάρη τον Δρ Κυριακίδη για την μέχρι τώρα επιτυχή δράση του  Oxygono και τη σημαντικότατη συμβολή του στον εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Ο Πρύτανης δήλωσε ότι

«το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι πάντα πρόθυμο να στηρίξει τέτοιους αξιόλογους οργανισμούς οι οποίοι στελεχώνονται από νέους με όραμα και πάθος για τη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας».

Συνέχισε, δε τονίζοντας ότι «στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευθύνης και Προσφοράς, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θα στηρίξει εμπράκτως και θα συμβάλει σε δράσεις του Oxygono που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του τρόπου σκέψης και λειτουργίας της κυπριακής κοινωνίας». Κλείνοντας, σημείωσε ότι η πανδημία ανέδειξε τη σημασία της πανεπιστημιακής γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης αφού χρησιμοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα αρμόδια Υπουργεία, και κυρίως το Υπουργείο Υγείας, για την καταπολέμηση του ιού και των επιπτώσεών του.

Από την μεριά του Oxygono, o Νικόλας Κυριακίδης ευχαρίστησε θερμά τον Πρύτανη Πουγιούτα και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την σύναψη του μνημονίου και τα πολύ ενθαρρυντικά λόγια και ανέφερε ότι

«το Oxygono θα συνεχίσει να προσπαθεί να φέρει πιο κοντά τα πανεπιστήμια, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους ενεργούς πολίτες στα κέντρα λήψης αποφάσεων προκειμένου η χώρα μας και οι πολίτες της να επωφεληθούν από ταχύτερες και ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις».

 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Oxygono

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο ανεξάρτητος μη – κυβερνητικός οργανισμός Oxygono. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Oxygono ο Αντιπρόεδρος του, κ Νικόλας Κυριακίδης. 

Σκοπός του Μνημονίου είναι η πολυεπίπεδη συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι η αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου στην Κύπρο και η προώθηση μεταρρυθμίσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η συνεργασία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την διοργάνωση κοινών επιστημονικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και άλλων στελεχών του Πανεπιστημίου σε εκδηλώσεις του Oxygono, συμμετοχές σε αναπτυξιακά προγράμματα και ανταλλαγές πληροφοριών και τεχνογνωσίας.   

Καλωσορίζοντας τους εκπρόσωπους του Oxygono, o Πρύτανης Ζαφείρης εξέφρασε την ετοιμότητα και προθυμία του Πανεπιστημίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με οργανωμένους φορείς της κοινωνίας, ιδιαιτέρως με όσους κινητοποιούν νέους επιστήμονες που επιδιώκουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της Κύπρου. Επεσήμανε ότι στην κοινότητα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δραστηριοποιούνται ακαδημαϊκοί και φοιτητές με διάθεση προσφοράς στον τόπο και αναφέρθηκε στις πρόσφατες πρωτοβουλίες και διακρίσεις του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Αειφορίας και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως ορίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.  

Ο κ. Κυριακίδης ευχαρίστησε τον Πρύτανη και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για την επισημοποίηση της συνεργασίας με το Oxygono και διαβεβαίωσε για το θετικό αντίκτυπο που αυτή θα έχει για την κοινωνία ευρύτερα και την πανεπιστημιακή κοινότητα ειδικότερα.

Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Oxygono και του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στην ανανέωση του μεταξύ τους Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο ανεξάρτητος μη-κυβερνητικός Οργανισμός Oxygono. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Oxygono η Πρόεδρός του,  κα Γεωργία Αθανασίου, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Σκοπός του Μνημονίου, το οποίο είχε υπογραφεί για πρώτη φορά το 2016 με διάρκεια τριών  ετών, είναι η βελτίωση της ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στην Κύπρο και κατ’ επέκταση η επίτευξη μεταρρυθμίσεων και ο εκσυγχρονισμός της χώρας μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών σε όλες τις πτυχές της δημόσιας ζωής.  Μερικές από τις δράσεις που προνοεί το Μνημόνιο είναι η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας, η από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον ανοικτό διάλογο, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών.           

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους του Oxygono, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πάντα πρόθυμο για συνεργασία με φορείς που στελεχώνονται από νέους, αφού αυτοί αποτελούν το μέλλον του τόπου.  Ο κ. Χριστοφίδης χαρακτήρισε ως εξαιρετική τη μέχρι τώρα συνεργασία μεταξύ των δυο Μερών, προσθέτοντας ότι ο κύριος σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η αλλαγή νοοτροπιών και τρόπου σκέψης της κυπριακής κοινωνίας. 

 

Η Πρόεδρος του Oxygono κα Γεωργία Αθανασίου χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ιστορική για τον Οργανισμό της, αφού ανανεώθηκε η συνεργασία με το κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα του τόπου.  Η κα Αθανασίου αναφέρθηκε και αυτή με τη σειρά της στην επιτυχή συνεργασία των τελευταίων τριών ετών, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι η συνεργασία αυτή θα αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο του ανανεωμένου Μνημονίου.

To Οxygono στο Φεστιβάλ Νέων 2019!

Με το σύνθημα «Up to You(th)», ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Νέων, το οποίο θα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακροπόλεως στη Λευκωσία.

 

Πρόκειται για μια εκδήλωση με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους νέους, αφού στόχος είναι η ανάδειξή τους ως ένα από τα πιο ζωντανά και ελπιδοφόρα κομμάτια της κοινωνίας μας.

 

Στο Φεστιβάλ υπήρχε και φέτος NGO Fair σε συνεργασία με το NGO Support Center και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου με τη συμμετοχή 75 και πλέον Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται σε θέματα εθελοντισμού, περιβάλλοντος, κοινωνικής προσφοράς, πολιτισμού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους τομείς. Μεταξύ των ΜΚΟ που έλαβαν μέρος ήταν και το Oxygono.

 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μουσικά συγκροτήματα, να λάβουν μέρος σε ανοιχτές συζητήσεις και να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες. Το Oxygono πραγματοποίησε ανοιχτή συζήτηση για το πως μπορεί η κοινωνία των πολιτών να πετύχει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη.

2040

Το Oxygono και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τη σειρά «2040». Η εν λόγω σειρά αφορά στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός μακροπρόθεσμου οράματος για όλες τις πόλεις της Κύπρου που θα υποστηρίζεται από το σύνολο των πολιτών. Η σειρά ξεκίνησε από την Λάρνακα με το Larnaca 2040 (www.larnaca2040.org) ως μια συνδιοργάνωση του Oxygono και του Larnaca Café Scientifique και ακολούθως επεκτάθηκε στην Λευκωσία (www.nicosia2040.org) με το Nicosia 2040, μια σειρά εκδηλώσεων-συζητήσεων, συνδιοργάνωση του Oxygono και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Εντός του 2020 θα ξεκινήσει και η σειρά Limassol 2040 σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ και η σειρά Paphos 2040 με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Neapolis. Σε κάθε πόλη η σειρά υποστηρίζεται από τις τοπικές αρχές. Εκτός από τη διοργάνωση ψηλού επιπέδου συζητήσεων επί επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν την κάθε πόλη ξεχωριστά με τη συμμετοχή των πολιτών, η πρωτοβουλία 2040 έχει σκοπό, ανάμεσα σε άλλα, να κινητοποιήσει τις αρχές να δημιουργήσουν Ομάδες Στρατηγικής οι οποίες θα εκπονήσουν ή/και θα επικαιροποιήσουν μακροπρόθεσμα σχέδια για τις πόλεις, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων και αφού ακούσουν τις απόψεις όλων των key players (πολιτών, επιχειρηματιών, πανεπιστημίων, αξιωματούχων, ακτιβιστών κλπ).

Η διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις πόλεις μας, μέσα από την συμμετοχή των πολιτών, των οργανωμένων συνόλων, αλλά και των αρχών της πόλης είναι υψίστης σημασίας. Σε αυτό το νέο μηχανισμό συναίνεσης, όλοι οι φορείς, τόσο άτομα όσο και σύνολα, θα μπορούν και πρέπει να έχουν θέση και φωνή. Ως εκ τούτου, όλοι οι πολίτες θα εργάζονται για ένα κοινό σκοπό και δεν θα αποτελεί εμπόδιο ο ένας στις φιλοδοξίες του άλλου. Σε πολλές πόλεις παγκοσμίως (όπως Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη, Τόκυο, Τορόντο κλπ.) τέθηκαν σε ισχύ παρόμοια σχέδια τις προηγούμενες δεκαετίες και επιτέλεσαν τον σκοπό τους. Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για μία πόλη δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να ακουστεί η άποψη των πολιτών, διότι χρειάζεται την υποστήριξή τους για να εφαρμοστεί. Για ένα πραγματικά νέο ξεκίνημα, το Όραμα πρέπει να είναι κοινό.

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Oxygono και του Πανεπιστημίου Κύπρου υπογράφηκε την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016. Το Μνημόνιο υπόγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Oxygono, η Πρόεδρος Γεωργία Αθανασίου.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών για προώθηση του κοινού οράματος για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας. Μερικές από τις δράσεις που προνοεί το Μνημόνιο είναι η από κοινού διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον ανοικτό διάλογο, η από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των δύο μερών.

Το OXygono στο Φεστιβάλ Νέων

Το OXygono είχε την ευκαιρία να εκπροσωπηθεί στο φεστιβάλ ΜΚΟ που έγινε την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 στα πλαίσια του Φεστιβάλ Νέων. Το event έλαβε χώρα στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας και περιλάμβανε πολλές διαδραστικές δραστηριότητες όπως την Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη, το Φεστιβάλ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το «Φουσκόπολις» από τους Urban Gorillas, πολλή ζωντανή Μουσική από νεανικά συγκροτήματα, (Λουβάνα Δίσκοι και ABR), Flash Mob, φαγητό, ποτό κλπ. Το φεστιβάλ Νέων διεξήχθη για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές καθώς η ενίσχυση του εθελοντισμού και της συμμετοχής στα κοινά είναι εξαιρετικά σημαντική.