lbadmin

Βίντεο της πρώτης εκδήλωσης του OXygono

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 έγινε στην Πανεπιστημιούπολη η πρώτη εκδήλωση του OXygono με θέμα «Διαφθορά και Αναξιοκρατία στη Δημόσια Ζωή». Στη συζήτηση έλαβαν μέρος ο Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Χαρίδημος Τσούκας και ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών, και Επιτρόπου Διοικήσεως της Βουλής Νίκος Νικολαΐδης. Τη συζήτηση συντόνισε ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Αντώνης Έλληνας. Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το ΡΙΚ και η εφημερίδα Πολίτης.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το playlist με τα βίντεο της συζήτησης.

Βίντεο της πρώτης εκδήλωσης του OXygono Read More »

Η πρώτη εκδήλωση του OXygono (update)

Η πρώτη εκδήλωσή του OXygono θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 στην Πανεπιστημιούπολη (Κτίριο Συγκλήτου Αν. Γ. Λεβέντης, αίθουσα Β108) με θέμα συζήτησης: «Διαφθορά και Αναξιοκρατία στη Δημόσια Ζωή». Το θέμα προέκυψε μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία που έγινε το Σεπτέμβριο. 
Στο πάνελ θα συμμετέχει ο  Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Χαρίδημος Τσούκας με συνομιλητή του τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών, και Επιτρόπου Διοικήσεως της Βουλής Νίκο Νικολαΐδη. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Αντώνης Έλληνας.

Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης θα είναι το ΡΙΚ και η εφημερίδα Πολίτης.

Το σχετικό event στο Facebook μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τους κανόνες διεξαγωγής της συζήτησης μπορείτε να τους βρείτε εδώ.

Οι έξι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι οι εξής:

1.      Τα χαρακτηριστικά που κάνουν ένα άτομο κατάλληλο να αναλάβει ένα δημόσιο αξίωμα στην Κύπρο

2.      Τι μπορεί να αλλάξει στο εσωτερικό των πολιτικών κομμάτων για την προώθηση των πιο κατάλληλων ατόμων για δημόσια αξιώματα

3.      Τρόποι ανάληψης δημόσιων αξιωμάτων από άτομα που θα ήταν κατάλληλα αλλά δεν είναι ενταγμένα σε πολιτικά κόμματα

4.      Τρόποι ενίσχυσης του αισθήματος ευθύνης ενός ατόμου που κατέχει δημόσιο αξίωμα

5.      Οι πιο συνήθεις πράξεις διαφθοράς και οι λόγοι που ωθούν ένα άτομο που κατέχει δημόσιο αξίωμα σε τέτοιες πράξεις

6.      Μέτρα με τα οποία μπορεί να αυξηθεί ο έλεγχος των δραστηριοτήτων και συμπεριφορών των ατόμων που κατέχουν δημόσια αξιώματα και ο ρόλος του απλού πολίτη (αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα)

Η πρώτη εκδήλωση του OXygono (update) Read More »

Κανόνες διεξαγωγής συζήτησης (debate) στις εκδηλώσεις του OXygono

Ορισμοί
OXygono: ο MKO OXygono
Εκπρόσωπος του OXygono: το άτομο της Συντονιστικής Επιτροπής του OXygono που επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή για να συμμετάσχει στη συζήτηση
Συντονιστής: το άτομο που επιλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του OXygono για να συντονίσει τη συζήτηση
Ομιλητές: τα άτομα που επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του OXygono για να λάβουν μέρος στη συζήτηση
Συμμετέχοντες: Ο Εκπρόσωπος του OXygono, ο Συντονιστής, και οι Ομιλητές

Άφιξη στο χώρο εκδήλωσης
1.     Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να είναι παρόντες στον χώρο της εκδήλωσης τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης

Προετοιμασία
2.     Οι Ομιλητές και ο Συντονιστής οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα με βάση τις θεματικές ενότητες που θα τους κοινοποιούνται δύο εβδομάδες πριν από την εκδήλωση

Ενδυμασία συμμετεχόντων
3.     Οι Συμμετέχοντες μπορούν να φορούν οτιδήποτε επιθυμούν φτάνει να είναι σε κόσμια πλαίσια και κατάλληλο για την περίσταση
4.     Η ενδυμασία των συμμετεχόντων δεν πρέπει να προωθεί άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ατόμων, ή οργανισμό

Γλώσσα διεξαγωγής της συζήτησης
5.     Οι συζητήσεις διεξάγονται στα Ελληνικά
6.     Σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης στα Αγγλικά ή/και άλλη γλώσσα με την παρουσία διερμηνέα και ατομικά ακουστικά για όποιο επιθυμεί

Θέσεις στο προεδρείο
7.     Ο Συντονιστής κάθεται στη μέση
8.     Ο Εκπρόσωπος του OXygono κάθεται δίπλα από τον Συντονιστή
9.     Ο ομιλητής με το πρώτο αλφαβητικά επώνυμο και όνομα κάθεται στα αριστερά του Συντονιστή αφήνοντας μια θέση κενή και ο άλλος ομιλητής κάθεται στα δεξιά του εκπροσώπου του OXygono αφήνοντας επίσης μια θέση κενή.
10.  Αν οι ομιλητές είναι περισσότεροι από δύο κάθονται στη μέση με αλφαβητική σειρά από αριστερά προς δεξιά και ο Συντονιστής και ο εκπρόσωπος του OXygono αριστερά και δεξιά τους αντίστοιχα

Εναρκτήρια τοποθέτηση εκπροσώπου του OXygono
11.  Η συζήτηση ξεκινά με τον Εκπρόσωπο τού OXygono ο οποίος αναφέρει σε συντομία τους σκοπούς του οργανισμού και παρουσιάζει τον Συντονιστή

Παρουσίαση ομιλητών από τον Συντονιστή
12.  Στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στο Συντονιστή ο οποίος παρουσιάζει το θέμα και τους Ομιλητές
13.  Ο Συντονιστής παρουσιάζει τους Ομιλητές με την εξής φράση: «Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, είναι τιμή μου να σας παρουσιάσω τους Ομιλητές αυτής της εκδήλωσης»
14.  Ο Συντονιστής παρουσιάζει τους Ομιλητές με βάση τη σειρά που θα ξεκινήσουν να μιλούν με μία ή δύο προτάσεις για τον καθένα που μπορούν να περιλαμβάνουν τη θέση/αξίωμά τους, το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, τα επιτεύγματά τους κλπ. με τρόπο που να μην προάγεται άμεσα ή έμμεσα με μεροληπτικό τρόπο οποιοδήποτε άτομο, ομάδα ατόμων, ή οργανισμός
15.  Μετά την παρουσίαση των Ομιλητών, ο Συντονιστής αναφέρει το εξής: «Αυτοί είναι οι Ομιλητές για τη σημερινή εκδήλωση και τους καλωσορίζω» και το κοινό χειροκροτεί αν το επιθυμεί
16.  Ο Συντονιστής αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται το χειροκρότημα παρά μόνο στο τέλος της εκδήλωσης
17.  Ο Συντονιστής αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση από το κοινό παρά μόνο στο στάδιο των ερωτήσεων και μετά από υπόδειξη του Συντονιστή

Δομή συζήτησης
18.  Το OXygono θέτει το γενικό θέμα συζήτησης στη βάση ψηφοφορίας που διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας του
19.  Το OXygono σε συνεργασία με τους Ομιλητές θέτουν τις έξι θεματικές ενότητες με βάση τις οποίες θα διεξαχθεί η συζήτηση
20.  Πρώτα δίνεται ο λόγος στον ομιλητή που προβάλλει ένα θετικό ισχυρισμό και ακολουθεί η απάντηση. Αν δεν είναι ξεκάθαρο αν κάποιος ομιλητής προβάλλει ένα θετικό ισχυρισμό, ο ομιλητής στον οποίο θα δοθεί πρώτα ο λόγος καθορίζεται από τον Συντονιστή με κλήρωση
21.  Ο Συντονιστής εκφωνεί την κάθε θεματική ενότητα και οι Ομιλητές αρχίζουν τις τοποθετήσεις τους
22.  Οι Ομιλητές έχουν μέχρι 5 λεπτά να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους για κάθε θεματική ενότητα
23.  Στη συζήτηση κάθε θεματικής ενότητας, η σειρά με την οποία οι ομιλητές μιλούν εναλλάσσεται
24.  Αν οι ομιλητές είναι περισσότεροι από δύο, ο χρόνος τροποποιείται ανάλογα

Πλαίσια συζήτησης
25.  Ο Συντονιστής αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του συνομιλητή του
26.  Ο Συντονιστής παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή επικρίνει ή/και καταφέρεται με προσβλητικό τρόπο εναντίον ατόμων ή συγκεκριμένων ομάδων ατόμων ή οργανισμών
27.  Ο Συντονιστής παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή προωθεί ή εκθειάζει μεροληπτικά συγκεκριμένο άτομο ή συγκεκριμένη ομάδα ατόμων ή συγκεκριμένο οργανισμό εις βάρος άλλου
28.  Ο κάθε ομιλητής οφείλει να χρησιμοποιεί συμφιλιωτική και όχι συγκρουσιακή ρητορική ενώ αναπτύσσει τα επιχειρήματά του προσπαθώντας να αντιληφθεί τους προβληματισμούς και τις θέσεις του συνομιλητή του. Ο Συντονιστής παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο
29.  Οι Συμμετέχοντες προσφωνούν ο ένας τον άλλο με χαρακτηρισμούς που εκφράζουν σεβασμό, όπως για παράδειγμα: αξιότιμε/η κύριε/α, αγαπητέ/ή συνάδελφε, αγαπητέ/ή φίλε/η, φίλτατε/η, ή απλά κύριε/κυρία και με ύφος που να υποδηλώνει εκτίμηση και όχι υποτίμηση ή ειρωνεία
30.  Ο κάθε ομιλητής οφείλει να μπορεί να εκφράζει τις θέσεις του με ξεκάθαρες φράσεις και με όσο το δυνατό πιο απλή γλώσσα. Ο Συντονιστής παρατηρεί ή/και αφαιρεί το λόγο από όποιο ομιλητή ξεφεύγει από αυτό το πλαίσιο
31.  Κανένας από τους Συμμετέχοντες δεν δικαιούται να αναφερθεί ονομαστικά σε οποιοδήποτε μέλος του OXygono εκτός από την αναφορά στον Εκπρόσωπό του OXygono
32.  Ο Συντονιστής ομιλεί με ευγενικό τρόπο και στους Ομιλητές με τρόπο που να φαίνεται η αμεροληψία του συνεχώς
33.  Ο Συντονιστής ευχαριστεί τον κάθε ομιλητή στο τέλος της κάθε τοποθέτησής του
34.  Ο χρόνος ελέγχεται από τον Συντονιστή ο οποίος αφαιρεί το λόγο από οποιοδήποτε τον ξεπερνά
35.  Ο Συντονιστής δίνει προειδοποίηση 1 λεπτό πριν το τέλος του διαθέσιμου χρόνου για κάθε τοποθέτηση

Ερωτήσεις από το κοινό
36.  Μετά το τέλος της συζήτησης ο Συντονιστής δίνει την ευκαιρία για 6 ερωτήσεις από το κοινό, 3 προς τον κάθε ομιλητή
37.  Ο χρόνος της κάθε ερώτησης είναι μέχρι 20 δευτερόλεπτα
38.  Ο κάθε ομιλητής έχει μέχρι 3 λεπτά να απαντήσει στην κάθε ερώτηση
39.  Η σειρά των τοποθετήσεων στο στάδιο των ερωτήσεων συνεχίζει με βάση τη σειρά που τηρήθηκε κατά το στάδιο των πρώτων ομιλιών
40.  Αν οι ομιλητές είναι περισσότεροι από δύο, ο χρόνος τροποποιείται ανάλογα

Τελικά συμπεράσματα
41.  Μετά το τέλος του σταδίου των ερωτήσεων ο Συντονιστής θα ανακοινώνει 1 έως 5 σημεία στα οποία οι συνομιλητές συμφώνησαν και 1 έως 5 σημεία στα οποία συμφώνησαν ότι διαφωνούν

Τέλος εκδήλωσης
42.  Μετά την ανακοίνωση των συμπερασμάτων ο Εκπρόσωπος του OXygono ανακοινώνει το τέλος της εκδήλωσης και το κοινό χειροκροτεί

Κανόνες διεξαγωγής συζήτησης (debate) στις εκδηλώσεις του OXygono Read More »

Η πρώτη εκδήλωση του OXygono

Από τον ερχόμενο Δεκέμβριο, το OXygono θα ξεκινήσει μια σειρά από εκδηλώσεις. Το θέμα και ο τρόπος διεξαγωγής της πρώτης εκδήλωσης θα αποφασιστούν με βάση τη δική σας επιλογή. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το θέμα της εκδήλωσηςThis poll has ended at 9/30/2015, 12:00:00 AM

Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσηςThis poll has ended at 9/30/2015, 12:00:00 AM

Η πρώτη εκδήλωση του OXygono Read More »

Το OXygono στο Φεστιβάλ Νέων

Το OXygono είχε την ευκαιρία να εκπροσωπηθεί στο φεστιβάλ ΜΚΟ που έγινε την Κυριακή 24 Μαΐου 2015 στα πλαίσια του Φεστιβάλ Νέων. Το event έλαβε χώρα στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας και περιλάμβανε πολλές διαδραστικές δραστηριότητες όπως την Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη, το Φεστιβάλ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, το «Φουσκόπολις» από τους Urban Gorillas, πολλή ζωντανή Μουσική από νεανικά συγκροτήματα, (Λουβάνα Δίσκοι και ABR), Flash Mob, φαγητό, ποτό κλπ. Το φεστιβάλ Νέων διεξήχθη για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές καθώς η ενίσχυση του εθελοντισμού και της συμμετοχής στα κοινά είναι εξαιρετικά σημαντική.

Το OXygono στο Φεστιβάλ Νέων Read More »

NGO Fair – Φεστιβάλ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 2014

Το OXygono είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014 (4-10μ.μ.), στο Φεστιβάλ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Κύπρου που συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ (NGO Support Centre) και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Το Φεστιβάλ τελούσε υπό την αιγίδα του Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κυρίου Γιάννη Γιαννάκη.

Την παρουσία τους σε αυτή τη γιορτή του εθελοντισμού έδωσαν 37 ΜΚΟ. Η πλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία όπου διεξήχθη το Φεστιβάλ, έσφυζε από ζωή αφού η μεγάλη προσέλευση του κόσμου δεν άφηνε αμφιβολία ότι το κοινό αγκάλιασε εγκάρδια αυτή την πρωτοβουλία. Εκπρόσωποι και εθελοντές των ΜΚΟ που συμμετείχαν, συζήτησαν με τον κόσμο για το πεδίο δράσης τους μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό με την καλύτερη τους διάθεση και την προθυμία τους, αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι ο εθελοντισμός έχει πολλά να προσφέρει σε όλους.

Ανάμεσα τους και το OXygono, που προσέλκυσε άτομα διαφόρων ηλικιακών, ακαδημαϊκών και επαγγελματικών υποβάθρων, δίνοντας τους φωνή να εκδηλώσουν τους όποιους κοινωνικούς προβληματισμούς τους, σε πνεύμα ελεύθερης έκφρασης και κριτικού διαλόγου.

NGO Fair – Φεστιβάλ Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 2014 Read More »

Το OXygono συμμετέχει στο NGO Fair 2014

Το OXygono θα συμμετάσχει στο 4ο ετήσιο Φεστιβάλ ΜΚΟ το οποίο διοργανώνεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου από τις 16:00 μέχρι τις 22:00 στην Πλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία.

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη και σ’ αυτό θα συμμετάσχουν περίπου 30 οργανώσεις, παρουσιάζοντας στο κοινό το έργο και τις δράσεις τους. Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ, θα υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες ενώ ο ραδιοσταθμός Love FM (100,7, 88,7) θα μεταδίδει ζωντανά από το χώρο του Φεστιβάλ. Την εκδήλωση στηρίζουν ανάμεσα σε άλλους ο Δήμος Λευκωασίας και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Στο χώρο του Φεστιβάλ μπορείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για τις δράσεις και τα μελλοντικά σχέδια του OXygono και θα έχετε την ευκαιρία να γραφτείτε ως μέλη.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για το Φεστιβάλ ΜΚΟ εδώ.

Facebook event page: https://www.facebook.com/events/501962596574050

Το OXygono συμμετέχει στο NGO Fair 2014 Read More »